Пост COVID – 19 пакет

75,00 лв.

Пост COVID – 19 пакет

75,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Теста включва: Кръвна картина (14 показателя), ДКК, СУЕ, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Креатинин, CRP количествен, D-dimer, Протромбиново време, Фибриноген, SARS-CoV-2 IgG.