Паратхормон (PTH)

30,00 лв.

Паратхормон (PTH)

30,00 лв.

Синоними

Parathyroid hormone, parathormone, parathyrin, ПТХ, паратхормон

Клинични показания

Разпознаването на недостатъчна активност на паращитовидни жлези (хипопаратиреоидизъм) изисква чувствителен тест, позволяващ добро измерване на нивата на PTH в областта под нормалните стойности. Хиперфункционирането на паращитовидните жлези води до увеличено секретиране на PTH (хиперпаратиреоидизъм) - например аденом на паращитовидните жлези. При вторичен хиперпаратироидизъм нивото на калций в кръвта е ниско в резултат на други патологични състояния, напр. дефицит на витамин D, бъбречна недостатъчност, и третичен хиперпаратиреоидизъм след бъбречна трансплантация. Тъй като PTH има полуживот от 3 5 минути, значителното спадане в нивата на PTH след резекция на анормална жлеза, дава възможност на хирурга да оцени цялостността на резекцията интраоперативно. Международни програми препоръчват PTH да се измерва редовно при пациенти с CKD и да се поддържа в граници, определени в зависимост от стадия на CKD. PTH се повишават при: първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм, при малабсорбционен синдром, при псевдохипопаратиреоидизъм (тип I и тип II), при бъбречна недостатъчност. Нивата на PTH се понижават при: предозиране на витамин D, AT-10, саркоидоза, хипертиреоидизъм, тумор-асоциирана хиперкалциемия.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин); 30 (+170) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 8 часа
Хладилник (2-8°С): 2 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 6 мес. (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLQ – MMC): 6.0 - 5000 ng/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

ng/L; Фактори за преобразуване: ng/L x 0.106 = pmol/L

Референтен интервал

Мъже/Жени: 15.00 – 65.00 ng/L

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от висок титър на антитела срещу стрептавидин.