Паранеопластични неврологични сидроми 12 Ag (Ig G)

75,00 лв.

Паранеопластични неврологични сидроми 12 Ag (Ig G)

75,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Панелът включва антитела срещу: Амфифизин; CV2; PNMA2 (Ma2/Ta); RI; YO; Hu; рековерин; SOX1; титин; zic4; GAD65; Tr(DNER)