Паранеопластични неврологични сидроми 12 Ag (Ig G)

75,00 BGN

Паранеопластични неврологични сидроми 12 Ag (Ig G)

75,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Панелът включва антитела срещу: Амфифизин; CV2; PNMA2 (Ma2/Ta); RI; YO; Hu; рековерин; SOX1; титин; zic4; GAD65; Tr(DNER)