Панкреатична еластаза

55,00 лв.

Панкреатична еластаза

55,00 лв.

Синоними

Количествено определяне на панкреасна еластаза в човешки фекални проби

Клинични показания

Диагностика на бактериални инфекции

Проба

Прясна фекална проба, взета в стерилен контейнер, без консерванти; 5 гр. изпражнение (колкото грахово зърно), взета в чист контейнер.

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни

Аналитичен метод

CLIA, количествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

Стойности < 100 µg/g-тежка екзокринна панкреасна недостатъчност
Стойности между 100-<200 µg/g лека до умерена екзокринна панкреасна недостатъчност
Стойности ≥200 µg/g- нормален

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Панкреасната еластаза 1 или фекалната еластаза 1 (FE-1) е специфичен ензим произвеждан от панкреаса. Ензимът е много стабилен при преминаването през гастроинтестиналния тракт и може да бъде измерен в изпражненията. Еластазата се обогатява в изпражненията 5-6 пъти в сравнение с панкреасните сокове и може да се използва като индикатор на панкреасната екзокринна функция.
При пациенти с панкреасна недостатъчност нивата на FE-1 са занижени. Нивата на този ензим са съотносими с други тестове за функцията на панкреаса като секретин-холецистокинин или секретин-церулеин.
Панкреасната еластаза 1 е съвременен маркер за оценка на панкреасната екзокринна функция. Тестът е неинвазивен и не изисква специален режим на хранене или прекъсване на заместителната терапия с ензими. Необходима е само една проба, за разлика от теста за химотрипсин, при който са необходими три различни проби.
Линеен обхват 0.2 -800 µg/g.