Панел Вродени тромбофилии + PAI

180,00 BGN

Панел Вродени тромбофилии + PAI

180,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
FV (Leiden), F II (G20210A), MTHFR ( C677T), PAI-I-4G/5G полиморфизъм .