Пакет „Метанефрини“ – урина

130,00 BGN

Пакет „Метанефрини“ – урина

130,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакетът включва: free Metanephine + free Normetanephrine + Free 3-Methoxytyramine