Надбъбрек

80,00 BGN

Надбъбрек

80,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: ACTH, трикратен Кортизол в слюнка, DHEA.