Морфологично изследване за чревни паразити + Cryptosporidium + Entamoeba + Giardia Lamblia.

55,00 лв.

Морфологично изследване за чревни паразити + Cryptosporidium + Entamoeba + Giardia Lamblia.

55,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация