Многократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване

8,00 BGN

Многократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване

8,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация