Многократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване

8,00 лв.

Многократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване

8,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация