Миозитни антигени Профил 3

65,00 лв.

Миозитни антигени Профил 3

65,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Панелът включва антитела срещу: Mi-2ß; Ku; PM-Scl100; PM-Scl75; Jo-1; SRP; PL-7; PL-12; EJ; OJ; Ro-52