Лупусни антикоагуланти

36,00 лв.

Лупусни антикоагуланти

36,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Бедна на тромбоцити плазма получена от кръв с антикоагулант (3,2 %) разтвор на Na-цитрат 109 mmol/l.

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация