Кръвно-захарен профил / ОГТТ (трикратно)

9,00 BGN

Кръвно-захарен профил / ОГТТ (трикратно)

9,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация