Кортизол (слюнка) (Cortisol saliva)

18,00 BGN

Кортизол (слюнка) (Cortisol saliva)

18,00 BGN

Синоними

Кортизол

Клинични показания

Кортизолът е основният глюкокортикоид, продукт от надбъбречната кора. Повишени серумни нива се откриват при стрес, психични заболявания, затлъстяване, диабет, алкохолизъм и бременност, което може да доведе до диагностични проблеми при пациенти със синдром на Cushing. Ниски нива на кортизол се наблюдават при пациенти с редки адренални ензимни дефекти и след продължителен стрес. Най-високата секреция на кортизол е през втората половина на нощта с най-високи нива в ранните сутрешни часове. След това, нивата на кортизол спадат през целия ден с най-ниски нива през първата половина на нощта. Измерването на кортизол служи за диагностициране на синдрома на Cushing (CS), болест на Addison, която се характеризира с недостатъчност на надбъбречната стероидна екскреция, както и за мониторинг на терапията (напр. терапия за потискане на дексаметазон при синдром на Cushing и хормоналнозаместителна терапия при болест на Addison).

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин), Слюнка; Спазвайте инструкцията за събиране на слюнка; 30 (+170) µl

Обработка

Използвайте само предварително охладен вакутейнер! След като изтеглите кръвта, незабавно поставете вакутейнера в „ледена баня”. Използвайте хладилна центрофуга, за да отделите плазмата. Измерете незабавно пробите (до 2 ч.) или ги замразете при -20 °C. Замразете само веднъж.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 24 часа (отделен серум, плазма или слюнка)
Хладилник (2-8°С): 4 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 12 мес. (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLD – ULCC): 3.0 - 1750 nmol/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

nmol/L; Фактор за преобразуване: nmol/L x 0.3625 = μg/L

Референтен интервал

Виж протокола с резултати

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от висок титър на антитела срещу стрептавидин.
Нивата на Cortisol се повишават най-често при синдомът на Cushing. Освен това при алкохолизъм, ендогенна депресия, анорексия нервоза, някои остри и хронични системни заболявания, затлъстяване, повишени нива на естрогените (бременност, естрогенна терапия, орални контрацептиви).
В пробите от пациенти, третирани с преднизолон, метилпреднизолон или преднизон, е възможно да се получат фалшиво повишени концентрации на кортизол.
Пациенти, страдащи от дефицит на 21-хидроксилаза, имат повишени нива на 21-деоксикортизол, което също може да повиши високите нива на кортизол.