Кардио

50,00 BGN

Кардио

50,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: ПКК, Глюкоза, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, CPK, Липиден статус, Натрий, Калий, Пикочна киселина, hs-CRP.