IgG антитела към COVID19

50,00 лв.

IgG антитела към COVID19

50,00 лв.

Синоними

IgG антитела към COVID19

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-, Li-хепарин)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

CLIA, количествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

BAU/ml

Референтен интервал

<33.8-отрицателен


≥33.8 положителен

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Тестът е подходящ за определяне наличието на специфичен имунен отговор след преболедуване и имунизация. Тестът е валидиран спрямо WHO International Reference Standard.

Серологичните тестове за откриванe на антитела не заменят вирусологичното изследване (RT-PCR/Ag тест) и не могат да се използват за определяне наличието или отсъствието на остра инфекция. Те са показател за скорошна или минала среща с вируса. На настоящия етап тестването за антитела не се препоръчва като индикатор за последваща имунизация или за оценка на имунния отговор от направена такава, тъй като няма “стойност“, която да определи постигнатия имунен отговор като „достатъчен“ и „предпазващ“. Имунният отговор е силно индивидуален, варира и се определя не само от хуморалния, но и от клетъчния имунитет. Към момента няма данни какво ниво на вируснеутрализиращите антитела е протективно и гарантира невъзприемчивост към вируса. Времето на задържане на образуваните антитела е силно вариабилно, но се счита, че могат да бъдат открити в рамките на 6-8 месеца.

Линеен обхват 4.81-2080 BAU/ml.