Хистология – биопсичен материал до 10мм. /5бл./

95,00 BGN

Хистология – биопсичен материал до 10мм. /5бл./

95,00 BGN

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация