Херпес симплекс тип 1 и 2 IgM

35,00 BGN

Херпес симплекс тип 1 и 2 IgM

35,00 BGN

Синоними

IgM антитела към херпес симплекс вирус тип 1 и 2

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин); 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<0.9-отрицателен
Стойности между 0.9-1.1-граничен
≥1.1 положителен

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Херпес симплеск вирус (HSV) 1 и 2 са тясно взаимно свързани и в близки родствени връзки с останалите вируси от херпесната група. Традиционно HSV 1 e свързан с появата на лабиален херпес, докато HSV 2 е по-често свързан с появата на генитален, но обратното не е невъзможно. Както всички представители на това семейство и те предизвикват доживотна латентна инфекция в нервните ганглии, която може да се реактивира. Серологичната диагностика има ограничена роля и не се препоръчва за рутинно приложение при асимптомни пациенти. IgM антитела се появяват 10-21 дни след първоначалната експозиция, като по същото време се проявявят и антителата от клас IgG. IgM антителата прерсистират с месеци след заразяването, те не са типово специфични, като е възможно да не се позитивират при реактивиране на заболяването, докато IgG се обиковено се откриват доживот, но е възможно титъра им да спадне.
Положитеният резулат за HSV1/2 IgM насочва към скорошна инфекция, но не може да опредили локализация на лезията-орална или генитална, не дава потвърждение на текущите симптоми, както и дали в момента пациентът е заразен както и не прави разграничаване между HSV1 IgM и HSV2 IgM. В около 5% от случаите са възможни фалшивоположителни резултати, а в много случаи серологията е негативна при остри форми на заболяването.
При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици