Хепатит В (HBsAg)

18,00 BGN

Хепатит В (HBsAg)

18,00 BGN

Синоними

Австралийски антиген, повърхностен антиген на HBV

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, K-оксалат, Na-,Li-хепарин, ACD (кисела цитратдекстроза), CPDA (цитрат-фосфат-декстроза-аланин) 150 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, количествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

IU/ml

Референтен интервал

До 0.05 IU/ml се интерпретира като нерактивен (отрицателен)

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
HBsAg е основен скринингов маркер за наличието на хепатит В вирусна инфекция и е необходим за комплексната оценка и стадиране на заболяването, в съчетание с други вирусологични маркери (серологични и PCR).