Хепатит В (HBe Ag)

22,00 лв.

Хепатит В (HBe Ag)

22,00 лв.

Синоними

Е антиген на HBV

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-, Li-хепарин); 90 µl (+150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, Количествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

PEI (Paul Erlich Institute) U/ml

Референтен интервал

< 0.09 -отрицателен
Стойности между 0.09-0.11-граничен
≥0.11-положителен

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
HBeAg е маркер за активно вирусно размножаване и е необходим за комплексната оценка и стадиране на заболяването, в съчетание с други вирусологични маркери (серологични и PCR).
Линеен обхват на теста 0.01 до 120 PEI U/ml; При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.