Хепатит В (Anti HBe)

22,00 лв.

Хепатит В (Anti HBe)

22,00 лв.

Синоними

HBe Antibody

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-, Li-хепарин) 90 µl (+150 µl мъртъв обем)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

≥1.0-отрицателен
<1.0-положителен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Маркер, необходим за комплексната оценка и стадиране на инфекцията с хепатит В, в съчетание с други вирусологични параметри (серологични и PCR).
Тестът е обратнопропорционален.