Гърлен секрет + тест за Скарлатина

37,00 BGN

Гърлен секрет + тест за Скарлатина

37,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Съхранение: Гърлен секрет със сух тампон + Гърлен секрет в специален тампон в транспортна среда. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.