Фолиева киселина

24,00 лв.

Фолиева киселина

24,00 лв.

Синоними

Folic acid, Folate, Vitamin B9

Клинични показания

Основни източници на фолати са зелените и листни зеленчуци, кълновете, плодовете, бирената мая и черният дроб. Недостигът на фолат може да се причини от намален хранителен прием, лошо усвояване фолиева киселина в червата или увеличена нужда от фолат, например при физическа активност или бременност. Недостигът на фолиева киселина може да е в резултат на чернодробни заболявания или нарушен фолатен метаболизъм поради генетични дефекти или лекарствени взаимодействия. Клиничната проява на недостиг на фолат и витамин В12 е мегалобластна анемия: поради засегнатия ДНК синтез и клетъчно съзряване, общият брой на еритроцитите е значително намален. Капацитетът за синтез на хемоглобин обаче е нормален, което води до необичайно големи "макроцити" и "хиперхромна анемия". Тъй като витамин В12 и фолат са тясно свързани в клетъчния метаболизъм на едновъглеродната единица, а и хематологичните и клинични последици от недостиг на двата витамина може да са сходни, е препоръчително двата параметъра да се определят едновременно.

Проба

Серум, Плазма (Li хепарин); Пробата трябва да се защити от светлина! 30 (+170) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 2 часа
Хладилник (2-8°С): 2 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 28 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

nmo/L

Референтен интервал

Мъже/Жени: 8.6 – 36.3 nmol/l
Деца: виж протокола с резултати

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
При пациенти на биотиново лечение (> 5 mg/ден), изследването трябва да се прави 8 ч. след приема.
Не бива да се изследват проби от пациенти на терапия с метотрексат или леуковорин, поради кръстосаната реактивност на фолат-свързващ протеин с тези съединения.
В редки случаи може да се появи интерференция, поради наличие на антитела срещу стрептавидин и рутений в изключително високи титри.