Дехидроепиандростендион сулфат (DHEA-s)

19,00 лв.

Дехидроепиандростендион сулфат (DHEA-s)

19,00 лв.

Синоними

DHEAs, ДХЕА сулфат, ДХЕАС

Клинични показания

DHEA-S (дехидроепиандростенрон сулфат) е стероиден хормон, който се произвежда в кората на надбъбречната жлеза. Определянето на DHEA-S служи за диагностициране на хирзуитизъм и вирилизъм, андрогенизация, хиперпролактинемия, синдром на яйчниковата поликистоза и изключване на андроген продуциращ тумор на надбъбречната кора. DHEA-S има слаба андрогенна активност, но се метаболизира в по-активните андростендион и тестостерон. След 7-годишна възраст се наблюдава повишаване на нивата на DHEA-S, като след 30-годишна възраст те започват постепенно отново да се понижават. Повишените концентрации на DHEA-S има при повишената продукция на DHEA-S при вродени ензимни дефекти (адрегогенитален синдром), хиперплазия на надбъбречната кора, както и андроген-продуциращи тумори. Поради високата му концентрация и ниската вариабилност, както в рамките на деня, така и в различните дни, DHEA-S е отличен показател за андрогенна продукция на надбъбречната кора. Заедно с тестостерон, DHEA-S е скринингов показател за повишени нива на андрогени при съмнение за хирзуитизъм.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин); 30 (+170) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 5 дни
Хладилник (2-8°С): 14 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 12 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLD – ULCC): 0.08 – 135.5 µmol/L)

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

µmol/L; Фактор за преобразуване: μmol/L x 3.6846 = μg/L

Референтен интервал

Виж протокола с резултати.

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от високо титър на антитела срещу стрептавидин.