D-Dimer

25,00 BGN

D-Dimer

25,00 BGN

Синоними

D Dimers, ДД, Д димер, Д димери

Клинични показания

Д-димер е индикатор за активиране на коагулация и фибринолиза и следователно индиректен маркер за тромботична активност. Възможно е да бъдат открити ниски нива на Д-димер, циркулиращи при нормални физиологични условия, докато патологично повишени нива могат да бъдат открити при всяко състояние, свързано с повишено образуване на фибрин и фибринолиза, като венозна тромбоемболия, дисеминирана вътресъдова коагулопатия (DIC), рак, хирургична интервенция, бременност, възпалителни заболявания и други. Основното диагностично приложение на теста е в изключването на тромбоемболични събития, като дълбока венозна тромбоза (DVT) или белодробна емболия (PE). По време на бременност без усложнения с продължителността на бременността нивата на Д-димер се повишават. Използването на измерване на Д-димер може да помогне като насока за антикоагулантно лечение при повтаряща се загуба на бременност, свързана с антифосфолипиден синдром. Доказано е, че при пациенти с рак нивата на Д-димер са свързани с риска от развитие на тромбоемболитични усложнения, както и с развитие на заболяването.

Проба

Бедна на тромбоцити плазма получена от кръв с антикоагулант (3,2 %) разтвор на Na-цитрат 109 mmol/l.

Обработка

до 1 час след вземането, да се центрофугира (2000 g за 15 минути) и плазмата да се отдели.

Стабилност на пробатa

Стайна (15 - 25°С): 1 час
Хладилник (2 - 8°С): 24 часа
Фризер ((-15)–(-25)°С): 4 седм.

Аналитичен метод

имунотурбидиметричен анализ

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

mg/L FEU (FEU = fibrinogen-equivalent units)

Референтен интервал

Мъже/Жени:
< 60 г.в.: 0 – 0.55 mg/L FEU
Специфични стойности за бременност и при по-възрастни пациенти се публикуват в протокола с резултати.

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
Пробите от пациентите могат да съдържат хетерофилни антитела (напр. човешки антимиши антитела (НАМА) и ревматоидни фактори), които биха могли да доведат до резултати с фалшиво повишени или понижени стойности.