Цитомегалолвирус (CMV) IgM

26,00 BGN

Цитомегалолвирус (CMV) IgM

26,00 BGN

Синоними

CMV IgM, IgM антитела към цитомегаловирус CMV

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин) 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С:3 0 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, полуколичествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/ml

Референтен интервал

<18.0-отрицателен
Стойности между 18.0-22.0-гранични
≥22.0 положителен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Човешкият CMV принадлежи към семейството на херпесните вируси, патогенни за хората и разпространени посевместно. От 40 до 90% от хората се срещат през живота си с вируса, който предизвиква първична инфекция, след което навлиза в латентна фаза като може да реактивира. При имунокомпетентни пациенти клиничната картина на заболяването е най-често лека или асимптомна.
Положителният резултат за CMV IgM насочва към първична, реактивираща или минала инфекция, с персистиращи антитела от този клас (години след образуването им). Фалшивоположителните резултати са възможни поради наличието на неспецифични, кръстосано-реагиращи IgM антитела, най-често от други херпесни вируси-HSV, VZV, EBV, или интерфериращи антитела от ревматоиден фактор или други автоимунни заболявания. Положителните за CMV IgM резултати винаги се отчитат спрямо контекста на текущите симптоми и в съчетание с други серологични маркери- CMV IgG, CMV IgG Avidity, PCR, повторно изследване на IgM.
Отрицателният резултат за IgM изключва наличието на остра инфекция/реактивация, но ако въпреки това се подозира клиничен контакт е желателно изследването на нова проба след 1-2 седмици.
Определянето на имунологичния статус спрямо човешкия CMV e от значение при следните групи:
• Имунокомпрометирани
• Бременни и жени в детеродна възраст
• Реципиенти и донори на органни транспланти
• Кръводарители

Линеен обхват 4-140 U/ml. При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.