COVID – 19 Малък пакет

20,00 лв.

COVID – 19 Малък пакет

20,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Теста включва: Кръвна картина (14 показателя), ДКК, СУЕ, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Креатинин, CRP количествен.