Чревно носителство

20,00 BGN

Чревно носителство

20,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Биологичен материал: Фекална проба - 1g. Съхранение: Специален контейнер за изпражнение. Съхранение: В хладилник до 24 часа. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.