Човешки хорионгонадотропин (hHG + ß)

20,00 лв.

Човешки хорионгонадотропин (hHG + ß)

20,00 лв.

Синоними

ЧХГ, човешкият хорионгонадотропин, hCG

Клинични показания

HCG се произвежда в плацентата по време на бременността. При жени, които не са бременни, той може също да се произвежда от трофобластни тумори, герминативно клетъчни тумори с трофобластни компоненти и някои нетрофобластни тумори. Биологичното действие на hCG служи за поддържане на жълтото тяло по време на бременността. Той също поддържа производството на стероиди. Серумът на бременните жени съдържа основно интактен hCG. Повишените стойности служат като указание за хорионен карцином, мола хидатидоза или множествена бременност. Понижените стойности указват за риск от аборт, извънматочна бременност, гестоза или вътрематочна смърт.При бременност, засегната от тризомия 21, концентрацията на hCG+β в серум на майката е приблизително два пъти по висока от нормалната медиана. Повишени концентрации на hCG се наблюдават при пациенти (в %) с: Хориокарцином на тестисите или плацентата (100%), мола хидатидоза (97%), несеминомен герминативно-клетъчен тумор на тестисите (48 86%), семином (10 22%), аденокарцином на панкреаса (11 80%), островно клетъчен карцином (22 50%), рак на стомаха (0 52%), рак на яйчниците (18 41%), рак на дебелото черво (0 37%), рак на белите дробове (0 36%), рак на гърдата (7 25%), рак на черния дроб (17 21%), тумори на тънките черва (13%), и бъбречен карцином (10%).

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин); 6 (+194) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 5 дни
Хладилник (2-8°С): 14 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 12 мес. (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLQ – MMC): 0.6 – 10000.0 IU/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

IU/L

Референтен интервал

Мъже: 0 - 2.6 IU/L
Жени: виж протокола с резултати

Акредитиран

Да

В сила от

29/01/2024

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от високо титър на антитела срещу стрептавидин.
При някои постменопаузални жени се наблюдава леко покачване на hCG, особено в случаите, когато е комбинирано с нарушена бъбречна функция, поради намаленото му излъчване. Нивата на hCG+β се понижават при ранен спонтанен аборт, при ектопична бременност, гестоза или вътреутробна смърт на плода.