CA 19-9

21,00 BGN

CA 19-9

21,00 BGN

Синоними

Клинични показания

CA 19-9 (въглехидратен антиген 19-9 или сиалилиран Lewis (a) антиген) е биомаркер за контрол на пациенти с рак на панкреаса в допълнение към други диагностични методи. Сред незлокачествените състояния, обструктивната жълтеница често се свързва с повишаване на CA 19-9, а неспецифичното повишение на CA 19-9 в серума отразява както възпалителна хиперсекреция, така и пропускане на жлъчни муцини в серума. Също така има данни за нива на CA 19-9 и при доброкачествени заболявания като кистозна фиброза, хидронефроза и тиреоидит на Hashimoto. При рак на панкреаса, нива > 100 U/mL предполагат голяма вероятност от неоперабилно или метастатично заболяване, а нива < 100 U/mL предполагат вероятност от резектабилно заболяване. Според Европейската група за туморни маркери (EGTM), CA 19-9 може да се използва като диагностично средство и за мониторинг на терапията при пациенти с аденокарцином на панкреаса. CA 19-9 е установен като прогностичен маркер за преживяване след резекция на панкреатичен дуктален аденокарцином. При хепатобилиарния карцином, CA 19-9 е независим предиктор за 2.6-кратно увеличена смъртност в проспективно събрана група пациенти с НСС при многовариантен анализ. При колоректален карцином, CA 19-9 се описва като допълнителен маркер за наблюдение на болести при пациенти без увеличение на СЕА.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 5 дни
Хладилник (2-8°С): 14 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 мес.

Аналитичен метод

ECL

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

U/mL

Референтен интервал

Мъже/Жени: 0 – 27.0 U/mL

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
При Lewis-негативните (a-/b-) лица (около 6% от средноевропейското население), липсва реактивната детерминанта CA 19-9 и следователно CA 19-9 няма да се освободи дори и при наличие на злокачествено заболяване. Това трябва да се вземе предвид при интерпретaция на резултатите.