Болест на Алцхаймер и деменции

350,00 BGN

Болест на Алцхаймер и деменции

350,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: Amyloid 1-40, Amyloid 1-42, tTau протеин, фосфо-Tau в ликвор .