Автоимунни заболявания на черния дроб (Ig G)

65,00 лв.

Автоимунни заболявания на черния дроб (Ig G)

65,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Панелът включва антитела срещу: AMA-M2; M2-3E; Sp100; PML; gp210; LKM-1; LC-1; SLA/LP; Ro-52