Автоимунни възпалителни миопатии 20 Ag (Ig G)

98,00 лв.

Автоимунни възпалителни миопатии 20 Ag (Ig G)

98,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Панелът включва: Mi-2α, Mi-2ß, TIF1ʏ, Ku, MDA5, NXP2, SAE1, SRP, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, PL-7, PL-12, cN-1A, Ha, Ks, Zo, EJ, OJ и Ro-52 в серум или плазма за диагностициране на дерматомиозит и полимиозит, идиопатичен миозит, антисинтетазен синдром и припокриващ се синдром