APTT

6,00 лв.

APTT

6,00 лв.

Синоними

АПТТ, Активирано парциално тромбопластиново време

Клинични показания

APTT e процедура за оценка на нарушения в коагулацията във вътрешния път и тежки функционални дефицити на фактори: FII, FV, FX или фибриноген. APTT е и средство за проследяване на ефикасността на терапия с нефракциониран хепарин, при което времето за съсирване се удължава пропорционално на нивото на хепарина. При пациенти, приемащи перорални антикоагуланти, нивата на циркулиращите в кръвта фактори: FII, FVII, FIX и FX са понижени, следователно може да се очаква, че APTT е удължено. APTT е скрининг тест с широка приложимост за диагностициране на нарушения в коагулацията и за терапевтичен мониторинг както при хеморагия, така и при тромбоцитна болест, и има специфична употреба – При предоперационната оценка на риска от кървене – При скрининга на нарушения в кръвосъсирването, в случай на дефицит на вътрешен фактор или инхибитори на вътрешните коагулационни фактори – Като помощно средство за потвърждаването на лупусни антикоагуланти (инхибитори) при пациенти с тромбофилия. – За контрол на лечението при пациенти, приемащи нефракциониран хепарин

Проба

Бедна на тромбоцити плазма получена от кръв с антикоагулант (3,2 %) разтвор на Na-цитрат 109 mmol/l.

Обработка

до 1 час след вземането, да се центрофугира (при 2500 g, за 15 мин.) и да се отдели плазмата.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): до 4 часа
Хладилник (2-8°С): не позволява съхранение
Фризер ((-15)–(-25)°С): 2 седм.

Аналитичен метод

Хронометрия

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

s (секунди)

Референтен интервал

Мъже/Жени: 18 - 40 s

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
Момента на кръвовземане е особено важен, тъй като инвиво периодът на полуживот на нефракционирания хепарин е приблизително 1.5 часа. Той има незабавен но бързо намаляващ антикоагулантен ефект. Това е особено видно при периодични еднократни интравенозни инжекции.
Тестването на APTT може да бъде повлияно от лекарства: терапия с конюгиран естроген при мъже, перорална контрацепция при жени, дифенилхидантоин, хепарин, варфарин, налоксон и рентгенографски агент, хирудин, директни инхибитори на тромбина, липогликопептиди (като оритаванцин или телаванцин).
Дефицитите на фактори на кръвосъсирването, които биха довели до удължено време на кръвосъсирване, може да са компенсирани или да изглеждат нормални при повишени нива на един или повече различни фактори на кръвосъсирването. По същия начин наличието на активни междинни съединения, които биха довели до намаляване на времето на съсирване, може да маскира състояния, които в обичайния случай биха довели до удължаване на APTT.
ACTIN FS може да покаже променливи резултати за APTT в проби, съдържащи лупус-подобен антикоагулант.