Антитромбин III

25,00 лв.

Антитромбин III

25,00 лв.

Синоними

AT III, AT3

Клинични показания

Антитромбинът е основен инхибитор на ензимната активност в коагулационните процеси и се синтезира в клетките на черния дроб. Инхибирането на тромбина и фактора Xa от антитромбина се ускорява приблизително хилядократно в присъствието на хепарин. Анализът определя физиологично активен антитромбин позволява диагностицирането на наследствени и придобити дефицити на антитромбин. Генетично причиненият дефицит на антитромбин води до намалена активност на антитромбина с намалена концентрация на протеин (дефицит от тип I) или нормална концентрация на протеин (дефицит от тип II). Придобитият дефицит на антитромбин възниква в резултат от понижен синтез, увеличена консумация на протеин или в резултат на загуба на протеин при състояния като дисеминирана вътресъдова коагулация (disseminated intravascular coagulation, ДИК), сепсис, остра реакция на хемолитично кръвопреливане, повишена загуба на протеин при нефротичен синдром, тромботични микроангиопатии, злокачествени заболявания, остри тромботични епизоди и терапия с аспарагиназа. Анализът дава възможност за ранна диагностика на пациенти с повишен риск от тромбоза.

Проба

Кръв с антикоагулант (3,2 %) разтвор на Na-цитрат 109 mmol/l.

Обработка

Центрофугиране за добиване на бедна на тромбоцити плазма.

Стабилност на пробатa

замразена при −20 °C: до 1 месец
на стайна температура 15 -25 °C: до 8 часа

Аналитичен метод

Хромогенен анализ

Работи се

понеделник, четвъртък

Измерителна единица

%

Референтен интервал

Мъже/Жени: 80 - 120 %
(резултатите са представени в % активност от нормата)

Акредитиран

не

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Винаги трябва да се интерпретират заедно с медицинската анамнеза и клиничното състояние на пациента.
За тълкуване на резултата има значение приемът на перорални антикоагуланти - антагонисти на вит.К /Синтром/, провеждана до 10 дни преди изследването, тромботична терапия.