Антитела срещу морбили, дребна шарка, брусница

50,00 BGN

Антитела срещу морбили, дребна шарка, брусница

50,00 BGN

Синоними

Антитела срещу морбили, дребна шарка, брусница

Клинични показания

Диагностика на бактериални инфекции

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

CLIA, полуколичествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

AU (Auxiliari Units) /ml

Референтен интервал

<13.5 -отрицателен
Стойности между 13.5-16.5-гранични
≥16.5 положителен

Акредитиран

321

В сила от

31/10/2023

Допълнителна информация
Диагностиката на морбили се основава на характерни клинични симптоми. За потвърждаване на диагнозата може да се тества кръвна проба. Специфични IgM и IgG антитела се синтезират по време на първична имунна реакция и се позитивират в серума в рамките на няколко дни след появата на обрива. Пикът на IgM антителатата настъпва след около 7-10 дни, след което спада, но могат да се открият и след 6-8 седмици. IgM обикновено не се откриват при повторно излагане на инфекцията, но при повторна среща с вируса организма отговаря с бързо повишаване на IgG антителата. Положителен резултат за Measles IgG показва минало излагане на вируса или имунитет след ваксинация.

Линеен обхват 5-300 AU/ml; при граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.