Антибиограма (само при изолиран причинител)

10,00 BGN

Антибиограма (само при изолиран причинител)

10,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация