Анти TG антитела (ТАТ)

18,00 BGN

Анти TG антитела (ТАТ)

18,00 BGN

Синоними

TAT, aTG-Ab

Клинични показания

Повишени серумни концентрации на антитела срещу Tg (Tg-антитела) се откриват при пациенти с автоимунни тиреоидити. Високи концентрации на анти Tg, заедно с анти TPO присъстват при повечето пациенти с хроничен лимфоцитенинфилтрационен тиреоидит (болест на Hashimoto). Честотата на тиреоглобулиновите антитела е приблизително 50 80 % при пациенти с автоимунен-тироидит, включително болест на Hashimoto, и приблизително 30 50 % при лица с болест на Graves. Тестът анти Tg също може да предостави полезна информация за мониторинг на хода на тиреоидита на Hashimoto, както и за диференциалната диагноза. Това включва случаи на съмнения за автоимунен тиреоидит с неизвестен произход с отрицателен анти TPO резултат от теста, както и за разграничаване на тиреоидит на Hashimoto от нетоксична нодуларна гуша или от други форми на тиреоидит. Анти Tg се посочва също и като полезен заместващ диагностичен маркер за рак на щитовидната жлеза, когато серумният Tg е отрицателен, както и за изключване на интерференция с Tg антитела при измерване на серумния Tg.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA); 6 (+194) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 4 дни
Хладилник (2-8°С): 4 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 2 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLQ – ULCC): 15 - 4000 IU/mL

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

IU/mL

Референтен интервал

Мъже/Жени: 0 - 115 IU/mL

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Измерената стойност на анти Tg на дадена пациентска проба, може да варира в зависимост от използваната процедура на тестване. Стойностите на анти Tg, определени в пациентски проби посредством различни процедури на тестване, не могат да се сравняват директно помежду си и могат да причинят сериозни диагностични грешки.
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.