3-метокситирамин – урина (free) – (3-methoxytyramine (free)- urine)

48,00 лв.

3-метокситирамин – урина (free) – (3-methoxytyramine (free)- urine)

48,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация