Какво е CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)?
-Специфичен маркер за хронична употреба с алкохол – високите нива сочат повишена консумация
-Повишава значително диагностичната точност при пациентите със завишени стойности на ГГТ (Гамаглутамил трансферазата)
Кога се изследва?
-най-рано една седмица след консумация на алкохол (50-80g етанол /ден)
-до 2-4 седмици след прекратявате на прекомерната употреба на алкохол.
Как се изследва?
-Определя се фракцията на дисиалотрансферин в кръвна проба чрез капилярна електрофореза
Къде се прилага?
– в общата, съдебната, психиатричната и трудовата медицина
– за проследяване след отказване от алкохол