Бихме искали да Ви представим нашия анализатор за ранна идентификация на
бактерии в урината. Вече трета година, лаборатория Бодимед използва
анализатор – HB&L Uroquattro Light, който позволява при липса на растеж на
микроорганизми, още на същия ден да бъде даден отрицателен резултат (който
се изписва като безрастежни). Ако се установи наличие на бактерии в
урината, изследването продължава с допълнителна посявка и антибиограма (2 –
3 дни).