В новата манипулационна ще бъдат извършвани всички видове лабораторни изследвания, предлагани от МДЛ Бодимед.