Лаборатория Бодимед предлага от 1.01.2020г. услугата „Консултация по готови хистологични препарати“, което е поставяне на морфологична диагноза по предварително изготвени хистологични препарати или т.нар. „Второ мнение“.

Всички органи и тъкани, които се отстраняват от човешкото тяло подлежат на Морфологично изследване (патологоанатомично/хистологично и/или цитологично изследване или анализ), което завършва с поставяне на Морфологична диагноза (патоанатомична/патоморфологична/хистологична диагноза).

Тази морфологична диагноза е финалът при доброкачествените процеси. При някои случаи тази диагноза е отправната точка за последваща терапия – такъв е случаят при злокачествените процеси (т.нар. злокачествени неоплазми или популярно наричани рак).

В България няма организиран контрол на качеството на патоморфологичната диагноза, което създава страхове, за съжаление понякога основателни.

Бодимед предлага възможност пациентът да получи „второ мнение“ с  или без детайлно обяснение на естеството на процеса и необходимостта от последваща терапия или липса на такава.

Спокойният и информиран пациент е по-силен пациент – силата е важна за изхода от заболяването.

При желание за получаване на „второ мнение“ и/или консултация за естеството на патоанатомичната диагноза на Ваше разположение е д-р Стоян Петров Кочев – специалист по „Обща и клинична патология“.

 

Кратка трудова биография на д-р Стоян Петров Кочев:

През 2018г. Лаборатория Бодимед разшири асортимента от предоставяни медицински услуги със създаване на Цитологичен сектор за ранна диагностика на Рак на маточната шийка (РМШ). За лекар в този сектор е назначен д-р Кочев – специалист по Обща и клинична патология с над 20 години професионален опит в диагностиката на патологични процеси на женската полова система.

През 1999г. д-р Кочев започва като патоанатом във Втора МБАЛ София, където работи почти 15 години, след което оглавява лабораторията по „Клинична патология и цитология“ на ПСАГБАЛ Св.София – болница специализирана както в областта на Акушерството и гинекологията, така и в оперативно лечение на тумори на гърдата. Успоредно на основните си работни места той работи допълнително, на граждански или допълнителен трудов договор в редица болници – МБАЛ Ботевград, МБАЛ Своге, ПърваМБАЛ-София, Пета МБАЛ-София, УМБАЛ Св.Екатерина, НОЦ-София и др., като е работил и по заместване в Република Ирландия, като болничен консултант по патоанатомия.

Новата услуга, която Лаборатория Бодимед предлага е консултация по готови хистологични препарати от оперативно отстранени тъкани и органи. Подобни консултации се предлагат и от чуждестранни лаборатории, но при цена от порядъка на 700 евро и повече за отделен случай това не е по възможностите на по-голямата част от българите. Лаборатория Бодимед предлага Европейско качество в диагностиката на достъпна цена. Като при желание от страна на пациента може да се осигури и консултация с партньорски лаборатории в Германия.

За повече информация, изпратете Вашето запитване на office@bodimed.com.