Лаборатория Бодимед провежда  изследвания за доказване на SARS-COV-2 (COVID – 19) инфекция чрез PCR (Polymerase Chain Reaction) метод, който към момента е приет  за „златен стандарт“ в лабораторната диагностика на този патоген.

За изследването се взимат носен и гърлен секрет със стерилен тампон.

Срокът за получаване на резултати е 24 до 48 часа в зависимост от необходимостта от потвърждаване на положителните резултати и натовареността на лабораторията.

Важно е да се знае, че това изследване при безсимптомни пациенти е вероятно да даде отрицателен резултат, дори и при налична инфекция, защото в началото на заболяването броят на вирусните частици може да е недостатъчен.

Лабораторията предлага и изпращане на кръвни проби в партньорската ни лаборатория Лимбах в Германия  за откриване на  IgM и IgG антитела срещу SARSCoV2 с хемилуминисцентен метод (CLIA), който е по-надежден от „бързите“ тестове.

За извършване на анализа е необходима венозна кръв. В резултата се отразява присъствието (положителен) или отсъствието (отрицателен) на двата класа антитела и се дава съответната интерпретация. Пробите се изпращат всяка сряда, резултати – в понеделник.

 

Взимането на проби (секрети и кръв) се осъществява по следния начин:

  1. Във филиала ни в кв.Люлин, ул.400 №56, ет.1, (Метростанция Люлин до Технополис), между 10.00 – 14.00 ч.
  2. Извън лабораторията, след предварително записан час за домашно посещение

Пробите се взимат в работни дни, от специално обучено и защитено лице, спазвайки референциите на СЗО.

Преди взимане на пробите е необходимо пациентите да отговорят на няколко скринингови въпроса и да попълнят декларация за информирано съгласие, която можете да изтеглете тук и да попълните предварително.

Препоръчва се тестовете да се правят след консултация и назначение от лекар, поради спецификата им и уместността за използването им в зависимост от времето на заразяване с инфекцията, наличието на симптоми и други особености.

 

За предварително записване на час за взимане на проби за Covid-19

тел. 02  9 863 864

Цена на тест Коронавирус (COVID-19)PCR  – 100,00 лв.

Цена на тест SARS-CoV-2-Ab IgG – 43,00 лв.

Цена на тест SARS-CoV-2-Ab IgM – 50,00 лв.

Цена на тест SARS-CoV-2-Ab /IgG+IgM/ – 78,00 лв.

Цена на услуга „Домашно посещение“ – 30,00 лв.

Цена на услуга „Пробовземане“ (филиал Люлин) – 5,00 лв.

От 27.05.2020г. Лаборатория Бодимед има сключен Договор със Здравна каса и приема пациенти с направление за  „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ . За целта Лабораторията ще приема талони за „Направления за медико-диагностична дейности (бл. МЗ-НЗОК №4а)“