Световната здравна организация (СЗО) призова за по-активни мерки за противодействие на пандемията от Коронавирус и най-вече тестване на всеки заподозрян случай, в райони където вирусът има широко разпространение.
Лаборатория Бодимед ще организира и изпраща специално оборудван за целта екип за гр. Пловдив, който спазва всички указания за безопасност, за да гарантира Вашата сигурност, един ден седмично за изследване на COVID-19 чрез PCR тест. Срокът за получаване на резултати е 24 до 48 часа в зависимост от необходимостта от потвърждаване на положителните резултати и натовареността на лабораторията.
Взимането на проби (секрети ) ще се осъществява само с домашно посещение от специално обучено и защитено лице, спазвайки референциите на СЗО, след предварително записване на телефон: 02/9 863 864

 

Цена на тест Коронавирус (COVID-19) PCR – 100,00 лв.
Цена на услуга „Домашно посещение“ – 30,00 лв.
Цена на услуга „Пробовземане“ – 5,00 лв