Изследвания в Бодимед

Посочените цени са в сила от 28.12.2023г.

Наименование на изследването Цена
Пакети
 Щитовидна жлеза 43,00
Хашимото45,00
Щитовидна жлеза - разширен69,00
Пакет Витамини В1, В2, В6
100,00
Полови хормони56,00
Предопаративен – минимален30,00
Предоперативен – оптимален
80,00
Начало на бременност70,00
Начало на бременност - TORCH панел75,00
Начало на бременност - TORCH панел IgM
90,00
Начало на бременност - TORCH панел разширен
160,00
HPV + полово предавани инфекции (4 патогена)
130,00
HPV + полово предавани инфекции (7 патогена)
150,00
HPV + полово предавани инфекции (12 патогена)
170,00
Анемия60,00
Болест на Алцхаймер и деменции350,00
Кардио50,00
Сърдечно-съдов риск 88,00
Пакет остеопороза82,00
Надбъбрек80,00
Най-важните витамини60,00
Детска градина - фецес23,00
Детска градина - пълен35,00
Чревен Микробиом
315,00
COVID - 19 Голям пакет
68,00
COVID - 19 Малък пакет
20,00
Пост COVID - 19 пакет
75,00
Veggie-Check Basis
21,00
Veggie-Check Standard
101,00
Veggie-Check Plus
241,00
Хронична умора
180,00
Хормони
ТТХ (TSH)17,00
Свободен Т4 (FT4)17,00
Свободен Т3 (FT3)17,00
Анти TG антитела (ТАТ)18,00
Анти TPO антитела (MАТ)18,00
TSH рецепторни антитела (TSH-R-Ab)37,00
Лутеинизиращ хормон (LH)17,00
Фоликулостимулирaщ хормон (FSH)17,00
Пролактин (Prolactin)17,00
Макропролактин (Macroprolactin)35,00
Естрадиол (Estradiol)19,00
Прогестерон (Progesterone)19,00
Aнти-Мюлеров хормон (AMH)45,00
Тестостерон (Testosterone)19,00
17 - хидрокси-прогестерон (17-OH-Progesteronе)27,00
Андростендион (Androstenedione) 27,00
Дехидроепиандростендион сулфат (DHEA-s) 19,00
SHBG19,00
Растежен хормон (STH)24,00
Aдренокортикотропен хормон (ACTH) 24,00
Кортизол (серум) (Cortisol serum)18,00
Кортизол (слюнка) (Cortisol saliva)18,00
Инсулин (IRI)18,00
C-пептид (C - peptide)22,00
Паратхормон (PTH)30,00
Остеокалцин (Osteocalcin)22,00
β-CrossLaps22,00
Инсулиноподобен фактор на растежа -IGF 1
44,00
Алдостерон (Aldosterone)
40,00
Ренин (Renin)
40,00
Адреналин - плазма (Adrenaline - plasma)
48,00
Адреналин - урина (Adrenaline - urine)48,00
Норадреналин - плазма (Noadrenaline - plasma)
48,00
Норадреналин - урина (Noradrenaline - urine)48,00
Допамин - плазма (Dopamine - plasma)
48,00
Допамин - урина (Dopamine - urine)48,00
3-метокситирамин (free) - плазма (3-methoxytyramine (free) - plasma)
48,00
3-метокситирамин - урина (free) - (3-methoxytyramine (free)- urine)48,00
Пакет „Катехоламини“ - урина
135,00
Пакет „Метанефрини“ - урина130,00
Пакет „Катехоламини“ и „Метанефрини“ - урина200,00
Пакет Адреналин и Норадреналин - урина92,00
Пакет Метанефрин (free) и Норметанефрин (free) - урина92,00
Пакет Метанефрин (free) и Норметанефрин (free) - плазма
92,00
Пакет Норметанефрин (free) и 3-метокситирамин (free) - урина92,00
Пакет Норметанефрин (free) и 3-метокситирамин (free) - плазма92,00
Туморни маркери
CA 15-321,00
CA 12521,00
HE 4
57,00
HE 4 + CA 125 + ROMA index65,00
CA 19-921,00
CEA (Kарциноембрионален антиген)21,00
Алфа-фетопротеин (AFP)21,00
CA 72-423,00
Човешки хорионгонадотропин (hHG + ß)20,00
Простат-специфичен антиген, общ (tPSA)20,00
Свободен простат-специфичен антиген (fPSA)20,00
tPSA + fPSA35,00
Tиреоглобулин35,00
Калцитонин33,00
Неврон-специфична енолаза (NSE) 32,00
S10036,00
Cyfra 21-122,00
Хематология
Пълна кръвна картина (ПКК)7,00
Пълна кръвна картина + СУЕ8,00
Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ12,00
ДКК (апаратно)3,00
ДКК (микроскопско)5,00
СУЕ3,00
Морфология на Еритроцити6,00
Ретикулоцити4,00
Коагулация
Протромбиново време6,00
Фибриноген6,00
APTT6,00
D-Dimer25,00
Протеин С
36,00
Протеин S
41,00
Лупусни антикоагуланти36,00
Антитромбин III25,00
Клинична химия
Глюкоза3,00
Кръвно-захарен профил / ОГТТ (трикратно)9,00
Аполипопротеин А1 (Аро А1)15,00
Аполипопротеин В1 (Аро В)15,00
Липопротеин (а) (Lp (a))35,00
Креатинин3,50
Цистатин С
35,00
Урея3,50
Пикочна киселина3,50
Липиден профил12,00
Общ холестерол (Chol.)3,50
HDL - Холестерол (HDL-C)3,50
LDL - Холестерол (LDL-C)3,50
Триглицериди (Tg)3,50
АсАТ3,50
АлАТ3,50
ГГТ3,50
Алкална фосфатаза3,50
Амилаза7,00
Липаза7,00
Лактатдехидрогеназа (LDH)6,50
Креатин фосфокиназа (CPK)3,50
Фракцията на креатинкиназата (CK-MB)10,00
Общ белтък3,50
Албумин3,50
Билирубин, общ3,50
Билирубин, директен (конюгиран)3,50
Желязо (Fe)6,00
ЖСК6,00
Калций (Ca)3,50
Йонизиран калций (Са++)4,50
Неорганични фосфати (PO 4)3,50
Магнезий (Mg)3,50
Натрий (Na+)4,50
Калий (K+)4,50
Хлор (Cl-)4,50
Специфични протеини, витамини
HbA1C - гликиран хемоглобин15,00
Витамин D (25-OH)30,00
Витамин B148,00
Витамин B248,00
Витамин B648,00
Витамин B12 23,00
Хомоцистеин35,00
Фолиева киселина24,00
Феритин18,00
Трансферин18,00
CRP - количествено измерване7,00
hs - CRP15,00
Тропонин 28,00
NT-Pro-BNP
48,00
Прокалцитонин (РСТ)
48,00
Имуноглобулини IgA16,00
Имуноглобулини IgG16,00
Имуноглобулини IgM16,00
Имуноглобулини IgE, общи20,00
Калпротектин
42,00
CERTEST35,00
FOB + Калпротектин + Трансферин + Лактоферин35,00
Панкреатична еластаза55,00
Имунохематология
Кръвна група - АВО, Rh фактор20,00
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н25,00
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs50,00
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - директен Coombs 40,00
Изследване за алоеритроантитела 45,00
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген45,00
Специфичност на алоеритроантителата48,00
Титър на алоеритроантитела50,00
Инфекциозни болести / Вирусология
HIV 1/218,00
Сифилис (TP - скрининг тест)10,00
Хепатит А (anti-HAV-IgM)20,00
Хепатит В (HBsAg)18,00
Хепатит В (HBc-total Ab)20,00
Хепатит В (HBc-IgM Ab)22,00
Хепатит В (Anti-HBs Ab)22,00
Хепатит В (HBe Ag) 22,00
Хепатит В (Anti HBe Ab)22,00
Хепатит C (Anti-HCV)20,00
Хламидия трахоматис IgА Ab / Chlamydia trachomatis IgА Ab18,00
Хламидия трахоматис IgG Ab / Chlamydia trachomatis IgG Ab18,00
Хламидия трахоматис IgМ Ab / Chlamydia trachomatis IgM Ab18,00
Хламидия трахоматис IgM, IgG, IgA / Chlamydia trachomatis IgM, IgG, IgA40,00
Хламидия трахоматис-Антиген20,00
Хеликобактер пилори IgG Ab22,00
Хеликобактер пилори 40,00
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgG25,00
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgM35,00
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgG + IgM55,00
Рубеола IgG20,00
Рубеола IgM25,00
Рубеола IgG + IgM42,00
Морбили IgG
30,00
Морбили IgM30,00
Морбили IgG + IgM50,00
Цитомегалолвирус (CMV) IgG26,00
Цитомегалолвирус (CMV) IgM26,00
Цитомегаловирус (CMV) IgG + IgM46,00
Варицела Зостер (Varizella Zoster IgM)28,00
Варицела Зостер (Varizella Zoster IgG)28,00
Варицела Зостер (Varizella Zoster IgM + IgG)50,00
Епщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgG23,00
Епщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgM23,00
Епщайн Бар вирус (EBV-EBNA) IgG26,00
Епщайн Бар вирус (EBV)
IgG + IgM + EBNA
60,00
Вирусен Паротит (заушка) IgG– MUMPS IgG 30,00
Вирусен Пароит (заушка) – MUMPS IgM 35,00
Мононуклеоза IgM18,00
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG25,00
Бърз тест
за антигени на SARS-CoV-2 (COVID-19), Грип А и Грип Б
25,00
Бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19)10,00
QuantiFERON-TB Gold Test166,00
Микробиология
Ревматоиден фактор (RF количествен)7,00
Антистрептолизин (ASO)7,00
Урокултура (стерилна урина)15,00
Трикратна стерилна урина30,00
Гърлен секрет27,00
Бърз тест - бета хемолитичен Стрептокок /грА/15,00
Гърлен секрет + тест за Скарлатина37,00
Храчка27,00
Носен секрет27,00
Носен + гърлен секрет42,00
Грип - бърз тест20,00
Стафилококово носителство18,00
Ушен секрет27,00
Очен секрет27,00
Влагалищен секрет27,00
Влагалищен секрет + Trich. vaginalis40,00
Цервикален секрет27,00
Еякулат (семенна течнност) 27,00
Изследване за Trich. vaginalis17,00
Гонорея - бърз тест17,00
Yersinia Enterocolitica19,00
Салмонела - бърз тест22,00
Кандида (Candida Faeces)17,00
Микоплазма и Уреаплазма30,00
Простатен секрет27,00
Уретрален секрет27,00
Фекален (Калпротектин, Лактоферин, Хемоглобин, Трансферин)35,00
Фецес25,00
Чревно носителство20,00
Hb в изпражнение ("окултна" кръв)10,00
Campylobacter18,00
Clostridium difficille Toxin A+B30,00
Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori. 92,00
Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori + Окултна кръв100,00
Ротавирус + Аденовирус22,00
Раневи секрет28,00
Борелия (Лаймска болест IgG)25,00
Борелия (Лаймска болест IgM)25,00
Борелия (Лаймска болест IgG) имуноблот55,00
Борелия (Лаймска болест IgM) имуноблот55,00
Dermatophytes30,00
Други секрети28,00
Антибиограма (само при изолиран причинител)10,00
Идентификация на микроорганизми - MALDI-TOF12,00
Паразитология
Изследване на фецес за чревни протозои и хелминти 17,00
Трикратно изследване на фецес за чревни протозои и хелминти 40,00
Перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза 9,00
Трикратно изследване на перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза (по клинични индикации)20,00
Изследване на фецес за чревни протозои; хелминти и перианален отпечатък
22,00
Ехинококоза24,00
Трихинелоза24,00
Токсоплазмоза IgG Ab20,00
Токсоплазмоза IgM Ab25,00
Токсоплазмоза IgG Ab + IgM Ab42,00
Токсокароза (ларва мигранс)24,00
Cryptosporidium spp Ag14,00
Entamoeba histolytica/dispar Ag16,00
Giardia (Lamblia) intestinalis Ag14,00
Разширен пакет чревни паразити55,00
Имунология
Антитела срещу нуклеарни антигени (Ig G) ANA Profile 5
60,00
Антитела срещу нуклеарни антигени (Ig G) ANA Profile 2380,00
Антитела срещу нуклеарни антигени (Ig G) ANA Profile 44120,00
ANA Detect – Elisa25,00
ANA - IFT (ИИФ)50,00
Автоимунни заболявания на черния дроб (Ig G)
65,00
Паранеопластични неврологични сидроми 12 Ag (Ig G)
75,00
Миозитни антигени Профил 3
65,00
Системна склероза (нуклеоли) Профил Ig G
65,00
Антифосфолипиден синдром
135,00
Автоимунни възпалителни миопатии 20 Ag (Ig G)
98,00
Anti-Cardiolipin IgG38,00
Anti-Cardiolipin IgM38,00
Anti-beta-2-Glycoprotein IgG38,00
Anti-beta-2-Glycoprotein IgM38,00
Anti-Tissue-Transglutaminase IgA38,00
Anti-Tissue-Transglutaminase IgG38,00
Anti-Tissue-Transglutaminase Screen40,00
Anti-dsDNA Screen31,00
Anti-SS-A31,00
Anti-SS-B31,00
Anti-CCP hs (high sensitive)45,00
Anti-MCV35,00
Anti-DGP Screen40,00
Anti DGP IgG40,00
Anti DGP IgA40,00
Ревматоиден фактор Screen /IgA+IgM+IgG/25,00
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )25,00
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )25,00
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )25,00
Ревматоиден пакет /Малък/
85,00
Ревматоиден пакет /Голям/
125,00
C3 complement15,00
C4 complement15,00
Anti MPO38,00
Anti-PR338,00
Anti-Scl-7033,00
Anti-Sm31,00
Anti-Jo-133,00
Anti – RNP -7031,00
Anti-Prothrombin IgG 32,00
Anti-Prothrombin IgM 32,00
Anti-Prothrombin IgG + Anti-Prothrombin IgM 50,00
Chlamydia-pneumoniae (IgA) 32,00
Chlamydia-pneumoniae (IgG) 32,00
Chlamydia-pneumoniae (IgM)32,00
Chlamydia-pneumoniae IgM, IgA, IgG 70,00
Mycoplasma- pneumoniae (IgA) 30,00
Mycoplasma- pneumoniae (IgG) 30,00
Mycoplasma- pneumoniae (IgM) 30,00
Mycoplasma- pneumoniae IgA, IgG, IgM 65,00
ASMA35,00
АМА М2 38,00
LKM38,00
ANCA55,00
Алергии и Хранителен скрининг
Комбиниран тест за алергии
ALEX 2- Allergy Explorer (sIgE)

360,00
Food Xplorer (FOX) хранителен скрининг
(283 храни - непоносимост IgG)


360,00
Специализирана фецес диагностика
Пълен панел Микробиом967,00
Разширен панел Микробиом380,00
Стандартен панел Микробиом315,00
Панкреатична еластаза55,00
Секреторен имуноглобулин A (sIgA)38,00
Дефензин47,00
Зонулин 85,00
Алфа-1-антитрипсин37,00
Калпротектин (количествен тест)42,00
Лактоферин (количествен тест)73,00
Окултна кръв10,00
Пакетно изследване на Калпротектин, Лактоферин, Хемоглобин, Трансферин (качествен тест)35,00
Хистамин66,00
Гастроинтестинален панел (Real-time PCR)120,00
Пакетно изследване за Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori. 92,00
Пакетно изследване за Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori + Окултна кръв100,00
Хеликобактер пилори антиген тест22,00
Хеликобактер пилори40,00
Ротавирус + Аденовирус (качествен тест)22,00
Морфологично изследване за чревни паразити + Cryptosporidium + Entamoeba + Giardia Lamblia.55,00
Молекулярна диагностика
PCR Полово предавани инфекции – 4 патогена70,00
PCR Полово предавани инфекции – 7 патогена100,00
PCR Полово предавани инфекции – 12 патогена 130,00
HPV + полово предавани инфекции (4 патогена)130,00
HPV + полово предавани инфекции (7 патогена)150,00
HPV + полово предавани инфекции (12 патогена)170,00
HPV - DNA 90,00
Устройство за самостоятелно пробовземане за изследване на HPV - DNA 10,00
Хепатит Б (HBV-DNA)180,00
Хепатит C (HCV-RNA)150,00
PCR Гастроинтестинален панел – 14 патогена120,00
Епщайн Бар вирус (EBV-DNA)198,00
Цитомегаловирус (CMV-DNA) 150,00
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) 80,00
Вродени тромбофилии

150,00
PAI70,00
Панел Вродени тромбофилии + PAI
180,00
Панел вродени тромбофилии - разширен
210,00
PCR - HLA-B2777,00
Pharmacogenetics
Pharmacogenetics Gene (PGx) Panel640,00
CYP2D6 Genotyping580,00
CYP2C9 Genotyping430,00
DPYD Genotyping290,00
UGT1A1-Gene (Meulengracht syndrome)580,00
Уринни анализи
Общо химично изследване и седимент4,50
Белтък в 24ч. урина3,50
Микроалбуминурия15,00
Креатинин3,50
Албумин/Креатинин18,00
Общ белтък/креатинин7,00
Пикочна киселина/креатинин7,00
Клирънс на креатинин7,00
Клирънс на пикочна киселина7,00
Урея в 24ч. урина3,50
Калций в 24ч. урина4,00
Фосфати в 24ч. урина4,00
Натрий в 24ч. урина5,00
Калий в 24ч. урина5,00
алфа-амилаза в урина7,00
C-peptid в 24ч. урина22,00
Наркотични вещества25,00
Пикочна киселина в 24ч. урина3,50
Mg в 24ч. урина4,00
Микроелементи и тежки метали
Арсен (As)45,00
Бисмут (Bi)36,00
Живак (Hg)36,00
Йод (I)66,00
Кобалт (Co)36,00
Манган (Mn)36,00
Мед (Cu)25,00
Молибден (Mo)60,00
Никел (Ni)36,00
Паладий (Pd)65,00
Селен (Se)30,00
Талий (Tl)36,00
Хром (Cr)36,00
Цинк (Zn)15,00
Алуминий (Al)45,00
Олово (Pb)25,00
Барий (Ba)36,00
Кадмий (Cd)36,00
Платина (Pt)36,00
Калай (Sn)36,00
Ванадий (V)36,00
Литий (Li)20,00
Пакет Мед + Цинк 32,00
Пакет Мед+ Цинк + Селен 58,00
Пакет Цинк + Селен40,00
Неинвазивна чернодробна диагностика
Fibrotest200,00
FibroMax300,00
Пренатален и генетичен скрининг
Veracity (основен панел - Т21, Т18, Т13)
687,00
Veracity (основен панел и пол на плода)
699,00
Veracity (разширен панел)
(Т21, Т18, Т13; анеуплодии X, Y; пол на плода)

960,00
Veracity (разширен панел + микроделеции)
960,00
Veragene (Veracity разширен панел + микроделеции + 100 моногенни заболявания)
1170,00
Adventia А-Thalassemia235,00
Adventia B-Haemoglobinopathies235,00
Adventia Cystic Fibrosis445,00
Adventia Duchenne Muscular Distrophy285,00
Adventia Fragile X285,00
Adventia Spinal Muscular Atrophy235,00
Adventia - Основен панел
785,00
Adventia - Разширен панел за един пациент
1045,00
Adventia - Разширен панел за двама
1675,00
Патоморфологични изследвания
АГ Цитология
Конвенцеонална цитонамазка за профилактика на РМШ (рак на маточната шийка)

30,00
Течно-базирана цитология за РМШ

50,00
Второ мнение от цитонамазка за РМШ 25,00
Патоморфологични изследвания -
Цитология и Хистология
Цитологично изследване на секрет (храчка, млечна жлеза, външна фистула, рана) 30,00
Цитологично изследване на пунктат/лаваж30,00
Хистология – биопсичен материал до 10мм. /2бл./ 55,00
Хистология – биопсичен материал до 10мм. /5бл./ 95,00
Второ мнение при биопсичен материал 55,00
Спермограма
Спермограма160,00
Други
Еднократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване5,00
Многократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване8,00
Домашно посещение 45,00
Домашно посещение (София след Околовръстен път)65,00