Изследвания в Бодимед

Наименование на изследването Цена
Пакети
 Щитовидна жлеза 39,00
Хашимото39,00
Щитовидна жлеза - разширен65,00
Пакет Витамини В1, В2, В6
85,00
Полови хормони52,00
Предопаративен – минимален24,00
Предоперативен – оптимален
70,00
Начало на бременност62,00
Начало на бременност - TORCH панел75,00
Начало на бременност - TORCH панел IgM
90,00
Начало на бременност - TORCH панел разширен
160,00
HPV + полово предавани инфекции (4 патогена)
130,00
HPV + полово предавани инфекции (7 патогена)
150,00
HPV + полово предавани инфекции (12 патогена)
170,00
Анемия51,00
Болест на Алцхаймер и деменции350,00
Кардио48,00
Сърдечно-съдов риск 88,00
Пакет остеопороза82,00
Надбъбрек80,00
Най-важните витамини54,00
Детска градина - фецес23,00
Детска градина - пълен35,00
Чревен Микробиом
295,00
COVID - 19 Голям пакет
68,00
COVID - 19 Малък пакет
20,00
Пост COVID - 19 пакет
75,00
Veggie-Check Basis
21,00
Veggie-Check Standard
101,00
Veggie-Check Plus
241,00
Хронична умора
180,00
Хормони
ТТХ (TSH)16,00
Свободен Т4 (FT4)16,00
Свободен Т3 (FT3)16,00
Анти TG антитела (ТАТ)16,00
Анти TPO антитела (MАТ)16,00
TSH рецепторни антитела (TSH-R-Ab)35,00
Лутеинизиращ хормон (LH)16,00
Фоликулостимулирaщ хормон (FSH)16,00
Пролактин16,00
Макропролактин35,00
Макропролактин (допълнително)19,00
Естрадиол19,00
Прогестерон19,00
Aнти-Мюлеров хормон (AMH)40,00
Тестостерон19,00
17 - хидрокси-прогестерон (17-OH-Progesteronе)25,00
Андростендион 25,00
Дехидроепиандростендион сулфат (DHEA-s) 19,00
SHBG19,00
Растежен хормон (STH)22,00
Aдренокортикотропен хормон (ACTH) 22,00
Кортизол (серум)18,00
Кортизол (слюнка)18,00
Кортизол - сутрешен и следобеден36,00
Инсулин (IRI)18,00
C-пептид18,00
Паратхормон (PTH)29,00
Остеокалцин19,00
β-CrossLaps22,00
Инсулиноподобен фактор на растежа -IGF 1
44,00
Алдостерон (Aldosterone)
37,00
Ренин (Renin)
37,00
Пакет „Катехоламини“
160,00
Пакет „Метанефрини“
120,00
Пакет Адреналин и Норадреналин88,00
Пакет Метанефрин и Норметанефрин86,00
Туморни маркери
CA 15-320,00
CA 12520,00
HE 4
55,00
HE 4 + CA 125 + ROMA index65,00
CA 19-920,00
CEA (Kарциноембрионален антиген)20,00
Алфа-фетопротеин (AFP)20,00
CA 72-422,00
Човешки хорионгонадотропин (hHG + ß)20,00
Простат-специфичен антиген, общ (tPSA)20,00
Свободен простат-специфичен антиген (fPSA)20,00
tPSA + fPSA35,00
Tиреоглобулин32,00
Калцитонин32,00
Неврон-специфична енолаза (NSE) 32,00
S10036,00
Cyfra 21-120,00
Хематология
Пълна кръвна картина (ПКК)6,00
Пълна кръвна картина + СУЕ7,00
Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ11,00
ДКК (апаратно)3,00
ДКК (микроскопско)5,00
СУЕ2,00
Морфология на Еритроцити5,00
Ретикулоцити3,00
Коагулация
Протромбиново време5,00
Фибриноген5,00
APTT5,00
D-Dimer25,00
Протеин С
36,00
Протеин S
41,00
Лупусни антикоагуланти36,00
Антитромбин III22,00
Клинична химия
Глюкоза3,00
Кръвно-захарен профил / ОГТТ (трикратно)9,00
Аполипопротеин А1 (Аро А1)15,00
Аполипопротеин В1 (Аро В)15,00
Липопротеин (а) (Lp (a))35,00
Креатинин3,00
Цистатин С
29,00
Урея3,00
Пикочна киселина3,00
Липиден профил12
Общ холестерол (Chol.)3,00
HDL - Холестерол (HDL-C)3,00
LDL - Холестерол (LDL-C)3,00
Триглицериди (Tg)3,00
АсАТ3,00
АлАТ3,00
ГГТ3,00
Алкална фосфатаза3,00
Амилаза6,50
Липаза6,50
Лактатдехидрогеназа (LDH)6,50
Креатин фосфокиназа (CPK)3,00
Фракцията на креатинкиназата (CK-MB)10,00
Общ белтък3,00
Албумин3,00
Билирубин, общ3,00
Билирубин, директен (конюгиран)3,00
Желязо (Fe)6,00
ЖСК6,00
Калций (Ca)3,00
Йонизиран калций (Са++)4,50
Неорганични фосфати (PO 4)3,00
Магнезий (Mg)3,00
Натрий (Na+)4,50
Калий (K+)4,50
Хлор (Cl-)4,50
Специфични протеини, витамини
HbA1C - гликиран хемоглобин15,00
Витамин D (25-OH)30,00
Витамин B144,00
Витамин B244,00
Витамин B644,00
Витамин B12 19,00
Хомоцистеин35,00
Фолиева киселина19,00
Феритин16,00
Трансферин16,00
CRP - количествено измерване6,00
hs - CRP15,00
Тропонин 28,00
NT-Pro-BNP
42,00
Прокалцитонин (РСТ)
45,00
Имуноглобулини IgA15,00
Имуноглобулини IgG15,00
Имуноглобулини IgM15,00
Имуноглобулини IgE, общи16,00
Калпротектин
42,00
CERTEST35,00
FOB + Калпротектин + Трансферин + Лактоферин35,00
Панкреатична еластаза55,00
Имунохематология
Кръвна група - АВО, Rh фактор18,00
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н25,00
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs45,00
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - директен Coombs 30,00
Изследване за алоеритроантитела 45,00
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген42,00
Специфичност на алоеритроантителата40,00
Титър на алоеритроантитела45,00
Инфекциозни болести / Вирусология
HIV 1/214,00
Сифилис (TP - скрининг тест)10,00
Хепатит А (anti-HAV-IgM)18,00
Хепатит В (HBsAg)15,00
Хепатит В (HBc-total Ab)18,00
Хепатит В (HBc-IgM Ab)22,00
Хепатит В (Anti-HBs Ab)22,00
Хепатит В (HBe Ag) 22,00
Хепатит В (Anti HBe Ab)22,00
Хепатит C (Anti-HCV)20,00
Хламидия трахоматис IgА Ab16,00
Хламидия трахоматис IgG Ab16,00
Хламидия трахоматис-Антиген20,00
Хеликобактер пилори IgG Ab20,00
Хеликобактер пилори 33,00
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgG25
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgM35
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgG + IgM55
Рубеола IgG20
Рубеола IgM25
Рубеола IgG + IgM42
Морбили IgG
30
Морбили IgM30
Морбили IgG + IgM50
Цитомегалолвирус (CMV) IgG25
Цитомегалолвирус (CMV) IgM25
Цитомегаловирус (CMV) IgG + IgM45,00
Варицела Зостер (Varizella Zoster IgM)27,00
Варицела Зостер (Varizella Zoster IgG)27,00
Варицела Зостер (Varizella Zoster IgM + IgG)49,00
Епщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgG22
Епщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgM22
Епщайн Бар вирус (EBV-EBNA) IgG22
Епщайн Бар вирус (EBV)
IgG + IgM + EBNA
58
Мононуклеоза IgM18,00
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG25,00
Бърз тест
за антигени на SARS-CoV-2 (COVID-19), Грип А и Грип Б
40,00
Бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19)10,00
QuantiFERON-TB Gold Test166,00
Микробиология
Ревматоиден фактор (RF количествен)6,00
Антистрептолизин (ASO)6,00
Урокултура (стерилна урина)15,00
Трикратна стерилна урина30,00
Гърлен секрет25,00
Бърз тест - бета хемолитичен Стрептокок /грА/13,00
Гърлен секрет + тест за Скарлатина35,00
Храчка25,00
Носен секрет25,00
Носен + гърлен секрет40,00
Грип - бърз тест20,00
Стафилококово носителство16,00
Ушен секрет25,00
Очен секрет25,00
Влагалищен секрет25,00
Влагалищен секрет + Trich. vaginalis37,00
Цервикален секрет25,00
Еякулат (семенна течнност) 25,00
Изследване за Trich. vaginalis15,00
Гонорея - бърз тест15,00
Yersinia Enterocolitica18,00
Салмонела - бърз тест20,00
Кандида (Candida Faeces)15,00
Микоплазма и Уреаплазма30,00
Простатен секрет25,00
Уретрален секрет25,00
Фекален (Калпротектин, Лактоферин, Хемоглобин, Трансферин)35,00
Фецес25,00
Чревно носителство20,00
Hb в изпражнение ("окултна" кръв)10,00
Campylobacter18,00
Clostridium difficille Toxin A+B30,00
Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori. 92,00
Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori + Окултна кръв100,00
Ротавирус + Аденовирус20,00
Раневи секрет25,00
Борелия (Лаймска болест IgG)25,00
Борелия (Лаймска болест IgM)25,00
Dermatophytes30,00
Други секрети25,00
Антибиограма (само при изолиран причинител)10,00
Идентификация на микроорганизми - MALDI-TOF12,00
Паразитология
Изследване на фецес за чревни протозои и хелминти 15,00
Трикратно изследване на фецес за чревни протозои и хелминти 36,00
Перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза 7,00
Трикратно изследване на перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза (по клинични индикации)16,00
Изследване на фецес за чревни протозои; хелминти и перианален отпечатък
20,00
Ехинококоза IgG22,00
Трихинелоза IgG24,00
Токсоплазмоза IgG Ab20,00
Токсоплазмоза IgM Ab25
Токсоплазмоза IgG Ab + IgM Ab42
Токсоплазмоза IgG Avidity50
Токсокароза (ларва мигранс)22
Cryptosporidium spp Ag12
Entamoeba histolytica/dispar Ag15
Giardia (Lamblia) intestinalis Ag12
Разширен пакет чревни паразити54,00
Имунология
Антитела срещу нуклеарни антигени (Ig G) ANA Profile 5
60,00
Антитела срещу нуклеарни антигени (Ig G) ANA Profile 2380,00
ANA Detect – Elisa25,00
ANA - IFT (ИИФ)50,00
Автоимунни заболявания на черния дроб (Ig G)
65,00
Паранеопластични неврологични сидроми 12 Ag (Ig G)
75,00
Миозитни антигени Профил 3
65,00
Системна склероза (нуклеоли) Профил Ig G
65,00
Антифосфолипиден синдром
135,00
Автоимунни възпалителни миопатии 20 Ag (Ig G)
98,00
Anti-Cardiolipin IgG38,00
Anti-Cardiolipin IgM38,00
Anti-beta-2-Glycoprotein IgG38,00
Anti-beta-2-Glycoprotein IgM38,00
Anti-Tissue-Transglutaminase IgA38,00
Anti-Tissue-Transglutaminase IgG38,00
Anti-Tissue-Transglutaminase Screen40,00
Anti-dsDNA Screen31,00
Anti-SS-A31,00
Anti-SS-B31,00
Anti-CCP hs (high sensitive)45,00
Anti-MCV35,00
Anti-DGP Screen40,00
Anti DGP IgG40,00
Anti DGP IgA40,00
Ревматоиден фактор Screen /IgA+IgM+IgG/25,00
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )25,00
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )25,00
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )25,00
Ревматоиден пакет /Малък/
85,00
Ревматоиден пакет /Голям/
125,00
C3 complement15,00
C4 complement15,00
Anti MPO38,00
Anti-PR338,00
Anti-Scl-7033,00
Anti-Sm31,00
Anti-Jo-133,00
Anti – RNP -7031,00
Anti-Prothrombin IgG 32,00
Anti-Prothrombin IgM 32,00
Anti-Prothrombin IgG + Anti-Prothrombin IgM 50,00
Chlamydia-pneumoniae (IgA) 30,00
Chlamydia-pneumoniae (IgG) 30,00
Chlamydia-pneumoniae (IgM)30,00
Chlamydia-pneumoniae IgM, IgA, IgG 65,00
Mycoplasma- pneumoniae (IgA) 30,00
Mycoplasma- pneumoniae (IgG) 30,00
Mycoplasma- pneumoniae (IgM) 30,00
Mycoplasma- pneumoniae IgA, IgG, IgM 65,00
ASMA35,00
Алергии и Хранителен скрининг
Комбиниран тест за алергии
ALEX 2- Allergy Explorer (sIgE)

360,00
Food Xplorer (FOX) хранителен скрининг
(283 храни - непоносимост IgG)


360,00
Специализирана фецес диагностика
Пълен панел Микробиом947,00
Разширен панел Микробиом360,00
Стандартен панел Микробиом295,00
Панкреатична еластаза55,00
Секреторен имуноглобулин A (sIgA)38,00
Дефензин47,00
Зонулин 85,00
Алфа-1-антитрипсин37,00
Калпротектин (количествен тест)42,00
Лактоферин (количествен тест)73,00
Окултна кръв10,00
Пакетно изследване на Калпротектин, Лактоферин, Хемоглобин, Трансферин (качествен тест)35,00
Хистамин66,00
Гастроинтестинален панел (Real-time PCR)120,00
Пакетно изследване за Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori. 92,00
Пакетно изследване за Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida + Helicobacter pylori + Окултна кръв100,00
Хеликобактер пилори антиген тест20,00
Хеликобактер пилори33,00
Ротавирус + Аденовирус (качествен тест)20,00
Морфологично изследване за чревни паразити + Cryptosporidium + Entamoeba + Giardia Lamblia.54,00
Молекулярна диагностика
PCR Полово предавани инфекции – 4 патогена70,00
PCR Полово предавани инфекции – 7 патогена100,00
PCR Полово предавани инфекции – 12 патогена 130,00
HPV + полово предавани инфекции (4 патогена)130,00
HPV + полово предавани инфекции (7 патогена)150,00
HPV + полово предавани инфекции (12 патогена)170,00
HPV - DNA 90,00
Устройство за самостоятелно пробовземане за изследване на HPV - DNA 10,00
Хепатит Б (HBV-DNA)180,00
Хепатит C (HCV-RNA)150,00
PCR Гастроинтестинален панел – 14 патогена120,00
Епщайн Бар вирус (EBV-DNA)198,00
Цитомегаловирус (CMV-DNA) 150,00
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) 80,00
Грип А, Грип В и Респираторно-синцитиален вирус
60,00
Панел Респираторни вируси 160,00
Вродени тромбофилии

150,00
PAI70,00
Панел Вродени тромбофилии + PAI
180,00
Панел вродени тромбофилии - разширен
210,00
PCR - HLA-B2777,00
Pharmacogenetics
Pharmacogenetics Gene (PGx) Panel640,00
CYP2D6 Genotyping580,00
CYP2C9 Genotyping430,00
DPYD Genotyping290,00
UGT1A1-Gene (Meulengracht syndrome)580,00
Уринни анализи
Общо химично изследване3,00
Седимент2,00
Общо химично изследване и седимент4,00
Белтък в 24ч. урина3,00
Микроалбуминурия15,00
Креатинин3,00
Албумин/Креатинин18,00
Общ белтък/креатинин7,00
Пикочна киселина/креатинин7,00
Клирънс на креатинин7,00
Клирънс на пикочна киселина7,00
Урея в 24ч. урина3,00
Калций в 24ч. урина4,00
Фосфати в 24ч. урина4,00
Натрий в 24ч. урина5,00
Калий в 24ч. урина5,00
алфа-амилаза в урина6,50
C-peptid в 24ч. урина18,00
Кортизол в 24ч. урина
60,00
Наркотични вещества25,00
Пикочна киселина в 24ч. урина3,00
Креатинин в 24ч. урина3,00
Пикочна киселина в урина3,00
Mg в 24ч. урина4,00
Микроелементи и тежки метали
Арсен (As)45,00
Бисмут (Bi)36,00
Живак (Hg)36,00
Йод (I)66,00
Кобалт (Co)36,00
Манган (Mn)36,00
Мед (Cu)25,00
Молибден (Mo)60,00
Никел (Ni)36,00
Паладий (Pd)65,00
Селен (Se)30,00
Талий (Tl)36,00
Хром (Cr)36,00
Цинк (Zn)15,00
Алуминий (Al)45,00
Олово (Pb)25,00
Барий (Ba)36,00
Кадмий (Cd)36,00
Платина (Pt)36,00
Калай (Sn)36,00
Ванадий (V)36,00
Пакет Мед + Цинк 32,00
Пакет Мед+ Цинк + Селен 58,00
Пакет Цинк + Селен40,00
Неинвазивна чернодробна диагностика
Fibrotest200,00
FibroMax280,00
Пренатален и генетичен скрининг
Veracity (основен панел - Т21, Т18, Т13)
687,00
Veracity (основен панел и пол на плода)
699,00
Veracity (разширен панел)
(Т21, Т18, Т13; анеуплодии X, Y; пол на плода)

870,00
Veracity (разширен панел + микроделеции)
890,00
Veragene (Veracity разширен панел + микроделеции + 100 моногенни заболявания)
1092,00
Adventia А-Thalassemia235,00
Adventia B-Haemoglobinopathies235,00
Adventia Cystic Fibrosis445,00
Adventia Duchenne Muscular Distrophy285,00
Adventia Fragile X285,00
Adventia Spinal Muscular Atrophy235,00
Adventia - Основен панел
785,00
Adventia - Разширен панел за един пациент
1045,00
Adventia - Разширен панел за двама
1675,00
Патоморфологични изследвания
АГ Цитология
Конвенцеонална цитонамазка за профилактика на РМШ (рак на маточната шийка)

25,00
Течно-базирана цитология за РМШ

50,00
Второ мнение от цитонамазка за РМШ 20,00
Патоморфологични изследвания -
Цитология и Хистология
Цитологично изследване на секрет (храчка, млечна жлеза, външна фистула, рана) 25,00
Цитологично изследване на пунктат/лаваж25,00
Второ мнение при консултация на готови цитологични препарати 20,00
Хистология – биопсичен материал до 10мм. /2бл./ 50,00
Хистология – биопсичен материал до 10мм. /5бл./ 90,00
Второ мнение при биопсичен материал 65,00
Спермограма
Спермограма160,00
Други
Еднократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване5,00
Многократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване8,00
Домашно посещение 35,00
Домашно посещение (София след Околовръстен път)50,00