Изследвания в Бодимед

Наименование на изследването  Цена
Пакети
 Щитовидна жлеза 39,00
Хашимото39,00
Щитовидна жлеза - разширен65,00
Полови хормони52,00
Предопаративен – минимален22,00
Предоперативен – оптимален68,00
Начало на бременност62,00
Начало на бременност - TORCH панел75,00
Анемия49,00
Кардио48,00
Пакет остеопороза82,00
Надбъбрек52,80
Най-важните витамини54,00
Детска градина35,00
Хормони
ТТХ (TSH)16,00
Свободен Т4 (FT4)16,00
Свободен Т3 (FT3)16,00
Анти TG антитела (ТАТ)16,00
Анти TPO антитела (MАТ)16,00
TSH рецепторни антитела (TSH-R-Ab)35,00
Лутеинизиращ хормон (LH)16,00
Фоликулостимулирaщ хормон (FSH)16,00
Пролактин16,00
Естрадиол19,00
Прогестерон19,00
Aнти-Мюлеров хормон (AMH)40,00
Тестостерон19,00
17 - хидрокси-прогестерон (17-OH-Progesteronе)25,00
Андростендион 25,00
Дехидроепиандростендион сулфат (DHEA-s) 19,00
SHBG19,00
Растежен хормон (STH)22,00
Aдренокортикотропен хормон (ACTH) 22,00
Кортизол (серум)18,00
Кортизол (слюнка)20,00
Кортизол - сутрешен и следобеден36,00
Инсулин (IRI)18,00
C-пептид18,00
Паратхормон (PTH)29,00
Остеокалцин19,00
β-CrossLaps22,00
Туморни маркери
Hb в изпражнение ("окултна" кръв)10,00
CA 15-320,00
CA 12520,00
HE 449,00
HE 4 + CA 125 + ROMA index59,00
CA 19-920,00
CEA (Kарциноембрионален антиген)20,00
Алфа-фетопротеин (AFP)20,00
CA 72-422,00
Човешки хорионгонадотропин (hHG + ß)20,00
Простат-специфичен антиген, общ (tPSA)20,00
Свободен простат-специфичен антиген (fPSA)20,00
tPSA + fPSA35,00
Tиреоглобулин32,00
Калцитонин32,00
Неврон-специфична енолаза (NSE) 32,00
S10036,00
Cyfra 21-120,00
Хематология
Пълна кръвна картина (ПКК)6,00
ДКК (апаратно)3,00
ДКК (микроскопско)5,00
СУЕ2,00
Морфология на Еритроцити5,00
Ретикулоцити3,00
Траен оцветен препарат2,00
Електрофореза на Хемоглобин (таласемия)28,00
Коагулация
Протромбиново време5,00
Фибриноген5,00
APTT5,00
Време кървене2,00
Време съсирване2,00
D-Dimer25,00
Клинична химия
Глюкоза3,00
Кръвно-захарен профил / ОГТТ (трикратно)9,00
Креатинин3,00
Цистатин С29,00
Урея3,00
Пикочна киселина3,00
Липиден профил12.00
Общ холестерол (Chol.)3,00
HDL - Холестерол (HDL-C)3,00
LDL - Холестерол (LDL-C)3,00
Триглицериди (Tg)3,00
АсАТ3,00
АлАТ3,00
ГГТ3,00
Алкална фосфатаза3,00
Амилаза6,50
Липаза6,50
Лактатдехидрогеназа (LDH)6,50
Креатин фосфокиназа (CPK)3,00
Общ белтък3,00
Албумин3,00
Билирубин, общ3,00
Билирубин, директен (конюгиран)3,00
Желязо (Fe)6,00
ЖСК6,00
Калций (Ca)3,00
Йонизиран калций (Са++)4,50
Неорганични фосфати (PO 4)3,00
Магнезий (Mg)3,00
Натрий (Na+)4,50
Калий (K+)4,50
Хлор (Cl-)4,50
Специфични протеини, витамини
Аполипопротеин А1 (Apo A1)15,00
Аполипопротеин B (Apo B)15,00
Липопротеин (a) (Lp(a)35,00
HbA1C - гликиран хемоглобин15,00
Витамин D (25-OH)30,00
Витамин B12 19,00
Хомоцистеин35,00
Калпротектин42,00
Фолиева киселина19,00
Феритин16,00
Трансферин16,00
CRP - количествено измерване6,00
hs - CRP15,00
NT-Pro-BNP42,00
Прокалцитонин (РСТ) 38,00
Имуноглобулини IgA10,00
Имуноглобулини IgG10,00
Имуноглобулини IgM10,00
Имуноглобулини IgE, общи16,00
Алфа-2-Макроглобулин24,00
Beta-2-Microglobulin 24,00
Beta-2-Microglobulin in Urine24,00
Хаптоглобин15,00
CERTEST35,00
FOB + Калпротектин + Трансферин + Лактоферин35,00
Уринни анализи
Общо химично изследване3,00
Седимент2,00
Общо химично изследване и седимент4,00
Белтък в 24ч. урина3,00
Микроалбуминурия15,00
Креатинин3,00
Албумин/Креатинин18,00
Общ белтък/креатинин6,00
Пикочна киселина/креатинин7,00
Клирънс на креатинин7,00
Клирънс на пикочна киселина7,00
Урея в 24ч. урина3,00
Калций в 24ч. урина4,00
Фосфати в 24ч. урина4,00
Натрий в 24ч. урина5,00
Калий в 24ч. урина5,00
алфа-амилаза в урина6,50
C-peptid в 24ч. урина18,00
Кортизол в 24ч. урина18,00
Наркотични вещества25,00
Пикочна киселина в 24ч. урина3,00
Креатинин в 24ч. урина3,00
Пикочна киселина в урина3,00
Mg в 24ч. урина4,00
Осмолалитет -
урина
10,00
Инфекциозни болести / Вирусология
HIV 1/214,00
Сифилис (TP - скрининг тест)10,00
Хепатит А (anti-HAV-IgM)18,00
Хепатит В (HBsAg)15,00
Хепатит В (Anti-HBs Ab)22,00
Хепатит В (HBc-IgM)22,00
Хепатит В (HBc-total Ab)18,00
Хепатит В (HBe Ag) 22,00
Хепатит В (anti Hbe)22,00
Хепатит C (Anti-HCV)20,00
Хламидия трахоматис IgА Ab16,00
Хламидия трахоматис IgG Ab16,00
Хламидия трахоматис-Антиген20,00
Хеликобактер пилори IgG15,00
Хеликобактер пилори - директен тест33,00
Херпес симплекс тип 1 IgG25.00
Херпес симплекс тип 2 IgG25.00
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgG45.00
Рубеола IgG20,00
Рубеола IgM25,00
Рубеола IgG + IgM42.00
Морбили IgG
30.00
Морбили IgM30.00
Морбили IgG + IgM50.00
Цитомегалолвирус (CMV) IgG25.00
Цитомегалолвирус (CMV) IgM25.00
Цитомегаловирус (CMV) IgG + IgM45,00
Епщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgG22.00
Епщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgM22.00
Епщайн Бар вирус (EBV -EBNA)22.00
Епщайн Бар вирус (EBV)
IgG + IgM +EBNA
58.00
Ротавирус + Аденовирус20,00
Грип - бърз тест20,00
Имунохематология
Кръвна група - АВО, Rh фактор16,00
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н25,00
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs20,00
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите20,00
Изследване за алоеритроантитела 30,00
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген38,00
Специфичност на еритроантителата40,00
Титър на еритроантитела40,00
Микробиология
Ревматоиден фактор (RF количествен)6,00
Антистрептолизин (ASO)6,00
Урокултура (стерилна урина)10,00
Трикратна стерилна урина25,00
Гърлен секрет25,00
Бърз тест - бета хемолитичен Стрептокок /грА/13,00
Гърлен секрет + тест за Скарлатина35,00
Храчка25,00
Носен секрет25,00
Носен + гърлен секрет40,00
Грип - бърз тест20,00
Грип - разширено изследване55,00
Стафилококово носителство16,00
Ушен секрет25,00
Очен секрет25,00
Влагалищен секрет25,00
Влагалищен секрет + Trich. vaginalis37,00
Цервикален секрет25,00
Еякулат (семенна течнност) 25,00
Еякулат + Trich. vaginalis37,00
Изследване за Trich. vaginalis15,00
Микоплазма IST30,00
Простатен секрет25,00
Уретрален секрет25,00
Пакет пикочно-полови забовляване за жени60,00
Пакет пикочно-полови заболяване за мъже60,00
Фекален Калпротектин, Лактоферин, Хемоглобин, Трансферин35,00
Чревно носителство20,00
Hb в изпражнение ("окултна" кръв)10,00
Campylobacter18,00
Clostridium difficille Toxin A+B30,00
Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida. 92,00
Раневи секрет25,00
Фeцес/Анален секрет25,00
Хемокултура / аероби+анаероби40,00
Yersinia18,00
Candida15,00
Други секрети25,00
Антибиограма (само при изолиран причинител)10,00
Паразитология
Морфологично изследване за чревни паразити15,00
Трикратно морфологично изследване за чревни паразити36,00
Перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза 7,00
Трикратно изследване на перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза (по клинични индикации)16,00
Ехинококоза IgG22,00
Трихинелоза IgG24,00
Токсоплазмоза IgG20,00
Токсоплазмоза IgM25.00
Токсоплазмоза IgG + IgM 42.00
Токсокароза IgG
(ларва мигранс)
22.00
Cryptosporidium spp Ag12.00
Entamoeba histolytica/dispar Ag15.00
Giardia (Lamblia) intestinalis Ag12.00
Разширен пакет чревни паразити54,00
Хранителен скрининг
Хранителен тест за непоносимост към 88 вида храни360,00
Тест за алергии
Комбиниран тест за алергии
ALEX - Allergy Explorer (282 алергени)
360,00
Микробиом
Чревен микробиом295,00
Real Time PCR диагностика
Real-time PCR полово предавани инфекции (малък пакет)70,00
Real-time PCR полово предавани инфекции (разширен пакет) 120,00
Real-time PCR за откриване на CMV DNA 150,00
Real-time PCR за откриване на EBV DNA198,00
Real-time PCR за откриване на HBV DNA180,00
Real-time PCR за откриване на HCV RNA 150,00
Real-time PCR - панел вродени тромбофилии150,00
Фибротест - диагноза на хепатит със серумни маркери
Fibrotest200,00
FibroMax280,00
Пренатален скрининг
Veracity - неинвазивен пренатален скрининг (основен панел)810,00
Veracity - неинвазивен пренатален скрининг (основен панел и пол на плода)850,00
Veracity - неинвазивен пренатален скрининг (разширен панел)930,00
Veracity - неинвазивен пренатален скрининг (разширен панел и микроделеции)1090,00
Veragene1300,00
Цитопатология
Влагалищна цитонамазка15,00
Течно-базираната цитонамазка35,00
Спермограма
Спермограма25,00
Други
Еднократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване4,00
Многократно вземане на кръв, консумативи, екарисаж, административно обслужване6,00
Екарисаж и административно обслужване2,00
Домашно посещение25,00