Уважаеми пациенти, от 3 декември в лаборатории Бодимед вече изработваме цитопатологични изследвания с направления от Национална здравноосигурителна каса – НЗОК.

Допълнителна информация за изследванията може да откриете тук: www.bodimed.com